Ngỏ lời yêu khi mới nói chuyện một ngày và muốn cưới

Em xin chào CTVV

Em có quen một anh người Đức trên vncp. Anh ấy năm nay đã 37t vẫn còn độc thân. Anh xin em zalo và 2 đứa nói chuyện với nhau, được 2 ngày thì anh đã ngỏ lời yêu và trao đổi hình ảnh qua lại. Anh nói với em là nói chuyện với em cứ y như anh đã quen em rất lâu và mong em được cưới em làm vợ. Vốn tiếng Anh của em thì khá hạn chế em cũng có nói thẳng với anh ấy nhưng anh bảo em đừng lo lắng. [Read more…]