Mày chỉ có lấy Tây!!!

Chào các anh chị ^^

Hôm nay em không phải hỏi về người yêu vì em đang không có “khóc ròng”, mà hỏi về em ạ.

Em nay nay 23t, Em ra đang đi làm và đang kiếm học bổng để học cao hơn. Công việc giờ em cũng khá ổn định. Em thì cũng không truyền thống lắm, từ cách ăn mặc đến lối sống. Em chỉ có một vấn đề duy nhất là ai cũng nói em: kiểu m thì chỉ có lấy Tây; hay một anh bạn Tây nói em là “chắc mấy anh Việt sợ em, em chắc Tây thích nhiều”. [Read more…]