Chia sẻ về lừa đảo qua mạng

Xin chia sẻ với cả nhà câu chuyện của mình

Mình 34 tuổi, là single mom, mình mới quen 1 thằng người Anh, nhưng lại nói sống ở NY, sinh 18/10/1978. Có ai biết địa chỉ email này không: Porterjohn108@yahoo.com

Nó nói nó là thủy thủ, công việc đó vất vả, nguy hiểm nên nó viết mail hứa hẹn mình là sau chuyến đi biển tới Nhật bản nó sẽ qua VN 1 tháng với mình và sẽ bỏ công việc đó luôn, nghỉ ngơi ít nhất 2 năm nữa rồi đi tìm việc mới. Nó nói muốn mua nhà tại VN để sống với mình. [Read more…]